Polityka prywatności

§ 1
Definicje

Na potrzeby poniższej polityki prywatności, przyjmuje się następujące definicje:

 1. Administrator – Andrzej Penkala, prowadzący działalność gospodarczą jako Apro Andrzej Penkala, ul. Szymańskiego 10 04-258 Warszawa, NIP: 113-213-34-60,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.oczkametalowe.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane Osobowe

Preambuła

Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W ramach Strony gromadzimy je w postaci: adresów e-mail, numerów IP, numerów telefonów. Dane osobowe są gromadzone również w plikach Cookies.
Udostępnienie nam danych osobowych nie jest warunkiem przewidzianym w ustawie i jest całkowicie dobrowolne. Pamiętaj jednak, że brak podania nam danych osobowych może uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych naszych usług jak na przykład rozmowa z nami poprzez formularz kontaktowy

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Andrzej Penkala, prowadzący działalność gospodarczą jako Apro Andrzej Penkala, ul. Szymańskiego 10 04-258 Warszawa, 113-213-34-60.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu ułatwienia kontaktu Użytkownikowi z firmą Apro Andrzej Penkala oraz odpowiedzi na pytania Użytkownika zadane w formularzu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania przez Użytkownika zapytania w formularzu
 5. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe Administrator może udostępniać podmiotom trzecim. W celach ściśle statystycznych dane zawarte w Cookies udostępniane są: Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, www.google.pl, data-protection-office@google.com).
 6. Poufność przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest zagwarantowana przez Administratora a dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione
 7. Uprawnienia Użytkownika wobec pozostawionych danych osobowych:
  • Prawo żądania dostępu do swoich danych. Na żądanie Użytkownik Administrator udzieli informacji, czy dane osobowe są przetwarzane. Na oddzielne żądanie, Administrator udzieli bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych Użytkownika. W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów trzecich Użytkownik zostanie poinformowany o stosowanych zabezpieczeniach
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.Użytkownik ma prawo żądać od Administratora zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli Użytkownik wykaże, że zgodne z prawem działania Administratora mimo wszystko naruszają interesy Użytkownika, prawa lub wolności
  • Prawo do żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych. Na zasadach przewidzianych w RODO Użytkownik może zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli celem Użytkownika jest przekazanie ich innemu administratorowi, plik zawierający dane osobowe Użytkownika zostaną przesłane bezpośrednio do niego.
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Raz udzielona zgoda na przetwarzanie informacji nie jest udzielana na zawsze. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji, Administrator zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Użytkownik może zgodę wycofać w każdym momencie pisząc na adres mailowy biuro-apro@wp.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych, który został dokonany przed jej wycofaniem.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.  związku z wejściem w życie RODO i dostosowaniem polskiego prawa do nowej rzeczywistości, organem nadzorującym w Polsce respektowanie praw w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik, który uważa, że przez działania Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych prawa Użytkownika zostały naruszone może on wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych. Na żądanie Użytkownika Administrator sporządzi kopię danych osobowych Użytkownika. Zostanie udostępniona Użytkownikowi w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Każdą kolejna kopia może podlegać opłacie w wysokości, którą zostanie określona w oparciu o postanowienia RODO.
  • Prawo do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych.Jeśli dane osobowe Użytkownika są niepoprawne Administrator usunie nieprawidłowości z własnej inicjatywy – bądź na żądanie Użytkownika. Użytkownik ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych wówczas Administrator usunie je ze swoich baz danych. Mimo żądania usunięcia Administrator będzie jednak mógł przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadkach przewidzianych przez RODO, na żądanie Użytkownika Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za zgodą Użytkownika.
 8. Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są wykorzystywane.
  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: udzielonej zgody –Administrator przechowuje je aż do momentu jej cofnięcia; w celu wykonania umowy – do momentu jej wygaśnięcia, jednak zgodnie z RODO, dane te mogą być przetwarzane po wygaśnięciu umowy, jeśli będzie to uzasadnione np. w celu dochodzenia roszczeń lub celach rozliczeniowych. Dane udostępnione dla wykonania umowy nigdy nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne; dane przetwarzane w dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu.
 9. Przekazywanie danych poza obszar UE. Wymiana danych osobowych pomiędzy UE a USA odbywa się na zasadach tzw. Privacy Shield – czyli porozumieniu pomiędzy USA a Komisją Europejską, dzięki któremu stwierdzono, iż USA zapewniają należyty poziom ochrony danych osobowych w przypadku podmiotów, które zostały zarejestrowane jako spełniające kryteria Privacy Shield. Dane Użytkownika przekazywane są tylko takim partnerom mających siedzibę w USA, którzy przystąpili do Privacy Shield.

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika Strony. Ułatwiają one rozpoznanie indywidualnych preferencji Użytkownika związanych z funkcjonalnością urządzenia i wyświetlają stronę dopasowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika Strony. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
 2. Informacje zawarte w plikach coockies: nazwa Strony, czas przechowywania ciasteczka w urządzeniu Użytkownika, przypadkowo wygenerowany numer identyfikacji przeglądarki, która wykorzystywana jest do przeglądania strony internetowej
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach dostosowania zawartości Strony należącej do Apro Andrzej Penkala do preferencji osoby odwiedzającej witrynę oraz optymalizacji korzystania z witryny; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta użytkownik, i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu do witryny), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła; reklamowych i marketingowych – Strona może wykorzystywać pliki cookies do wyświetlania użytkownikowi reklam dopasowanych do jego preferencji na Stronie Administratora jak i poza nimi (np. w sieci Google Display Network).
 4. Rodzaje cookies wykorzystywanych w ramach stron strony www.oczkametalowe.pl ze względu na termin ich przechowywania oraz ze względu na ich funkcje• Sesyjne pliki cookies (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu użytkownika jedynie w czasie korzystania ze strony, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki.
  • Stałe pliki cookies – przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czyli czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.
  • Niezbędne pliki cookies – umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcjonalności wymienionych stron internetowych (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na „żądanie” użytkownika).
  • Pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo – służą do kontroli w kwestii nadużyć w procesie korzystania z witryn.
  • Funkcjonalne pliki cookies – zapewniają zapamiętanie indywidualnych ustawień użytkownika.
  • Reklamowe pliki cookies – pozwalają mierzyć efekty kampanii reklamowych oraz dostosować reklamy do indywidualnego użytkownika.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub podmioty z nim współpracujące
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności
 7. Administrator informuje że Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień zakresie przechowywania, blokowania i usuwania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik
 8. Szczegółowe informacje na ten ustawień plików cookies zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 9. Pliki cookies, należące do podmiotów trzecich. Użytkownicy Strony www.oczkametalowe.pl wyrażają zgodę na to, że w trakcie korzystania ze Strony mogą być również pliki cookies  pochodzące od podmiotów trzecich a w szczególności od firm takich jak Google Inc., Facebook Inc. oraz innych firm realizujących kampanie reklamowe. Informacje dotyczące takich plików cookies można uzyskać na stronach internetowych tych podmiotów. Pliki cookies związane z badaniem efektywności kampanii reklamowej w sieci Google AdWords lub Google Display Network pobierają dane wykorzystując oprogramowanie Google Analytics. Zachowana zostaje gwarancja anonimizacji numeru IP użytkowników witryny, przez co rozumie się zapewnienie użytkownikowi całkowitej anonimowości.

§ 4
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5
Technologie używane przez Stronę a mające wpływ na dane osobowe

Administrator informuje Użytkownika, że Strona wykorzystuje technologie śledzące jego działania na Stronie. Są to:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 • Kod ramarketingowy AdWords – w celu zarządzania reklamami AdWords i prowadzenia działań remarketingowych